Opció Atles a Ornitho


Des de l'inici, l'any passat, del Nou Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, Ornitho conté informació força detallada sobre les quadrícules de l'atles que ens poden ser útils per saber què hi ha al nostre voltant i que podem utilitzar per contribuir a millorar la qualitat de les dades del futur atles. Això s'ha anunciat als col·laboradors i per diferents mitjans però tinc la sensació que pocs usuaris coneixen aquesta nova funcionalitat d'Ornitho.

Per tant, m'agradaria explicar algunes de les coses que podem trobar aquí. Des del punt de vista de "què es cou a la meva quadrícula" hi ha unes quantes coses interessants, però resumidament podem destacar aquestes:
  • El total d'espècies que s'han vist, sumant les de treball de camp de l'Atles i les dades d'Ornitho.
  • La categoria d'estat de nidificació (possible, probable, segur) segons els codis atles que hagin introduït els usuaris.
  • Comparació de les espècies que es van veure en els 2 atles publicats fins ara, el de 1984 i el de 1999-2002, amb l'actual.
Com que escriure-ho és complicadíssim, us he preparat aquest vídeo amb comentaris que us ajudarà a aprofitar aquestes funcions.


Òbviament, a part d'utilitzar l'aproximació de "què es cou a la meva quadrícula" també podeu tenir una visió més de conjunt i explorar els canvis en la distribució d'espècies que hi ha hagut en tot l'àmbit català en els diferents atles, tenint en compte sempre que el nou atles encara està in progress perquè només estareu veient les dades de 2015 més les dades d'Ornitho fins a data d'avui. Encara no hi ha les dades d'atles de 2016, que les entraran els coordinadors de l'atles (o els becaris que puguem pescar) a final de temporada.

Les de 2017, sorprenentment, encara no hi són...

Bon birding!


Comentaris

Entrades populars