Algunes coses sobre el canvi climàtic i els ocells

Sense voler fer una cosa massa exhaustiva i amb l'única finalitat de fer alguna aportació, aquí teniu algunes referències i comentaris d'articles sobre els efectes del canvi climàtic en ocells.
Hi ha força evidències que el canvi climàtic està afectant la flora i fauna d'absolutament tot el món. I té molta lògica. El clima està canviant a una velocitat sense precedents en la història de la Terra perquè això que ha passat només en unes dècades. A escala geològica, això ha trigat menys del que dura un esternut en qualsevol dia de la nostra vida. Així que el temps que tenen els éssers vius per adaptar-se a aquest "esternut" és francament curt. De fet, alguns no s'adapten. S'extingeixen i ja està.

Centrant-nos en els ocells, els nostres amics tenen diversos problemes. Com tots sabem, la seva supervivència depèn de la disponibilitat d'aliment, del refugi, de l'aigua i de molts altres recursos i si algun d'aquests recursos falla, l'ocell té un problema. Per exemple, si una espècie s'alimenta preferentment de les larves d'un determinat invertebrat i aquest organisme comença a avançar el seu cicle biològic, de forma que aquestes larves estan disponibles més aviat a la primavera, pot ser que l'ocell no es pugui adaptar a aquest canvi. Imaginem que això li passa a un ocell migrador i resulta que quan arriba aquí, en les seves dates preprogramades genèticament, les larves ja han completat el seu cicle i ja són l'insecte adult, del qual l'ocell no s'alimenta. O ja se les ha menjat una espècie sedentària, que sí que hi era quan les larves estaven disponibles. O moltes altres coses que passen quan l'equilibri ecològic es trastoca. L'ocell pot avançar la seva arribada de la migració i adaptar-se però potser no pot fer-ho per altres raons que potser depenen de condicions en les seves zones d'hivernada.

Hi ha uns quants estudis que, amb molt dificultat i sent extremadament curosos, han arribat a conclusions sobre els efectes del canvi climàtic en els ocells. Curiosament, demostren que hi ha perjudicats i beneficiats per aquest escalfament. A ull, potser a parts iguals o fins i tot n'hi ha més que se'n beneficien. Però, quin tipus d'espècie es veu perjudicada i quina beneficiada? Hi ha tendències marcades en aquest sentit. Entre els grans perjudicats, tenim aquests dos grups, en els que alguna espècie pertany a tots dos:

  1. Ocells de zones fredes, ambients eurosiberians freds o alpins, com per exemple, el reietó, que com sabeu, li agraden els boscos freds. En el cas de Catalunya, això vol dir boscos a partir ben bé dels 1.000-1.200 m d'altitud. Aquest ocell cada vegada es veurà empès més cap amunt però per sobre dels boscos en els que habita, al Pirineu hi tenim prats alpins sense cap arbre. O sigui que no hi ha hàbitat per al reietó més amunt. I el bosc no es desplaçarà cap amunt a la mateixa velocitat. Ho té fotut oi?
  2. Especialistes, ocells que s'alimenten d'un recurs molt determinat, localitzat en un hàbitat molt concret. Si a aquest hàbitat "li toca" sofrir modificacions per l'increment de temperatura, disminució de precipitació i els altres factors climàtics que estan canviant, tindrem que les poblacions de l'espècie d'ocell corresponent, es veuran molt afectades.
Predicció de la distribució del mosquiter comú per al 2050, comparada amb la del 2010. La cosa pinta malament per a ocells com aquest, a qui agraden els boscos humits i frescos (Font: http://www.ecco.cat/).

Sovint totes dues coses (preferència d'hàbitat fred/humit i especialització) es combinen en una mateixa espècie i llavors tenim que un bon grapat d'ocells (com la merla roquera, la gralla de bec vermell, el grasset de muntanya o la llucareta) estan patint disminucions anuals que van del 2% al 6%. Això és molt quan ho multipliquem per uns quants anys. (vegeu "Declining populations trends of European Mountain Birds" a la publicació Global Change Biology, un article amb participació d'autors catalans de l'ICO i el CREAF).

En canvi, altres espècies es veuen afavorides per al canvi climàtic. Bàsicament, es corresponen a ocells que presenten just les característiques oposades a les que acabem de comentar: ocells termòfils, a qui els agrada la calor, i ocells generalistes, poc especialitzats.

La puput, l'abellerol, el martinet blanc, el rossinyol bord i una bona colla d'ocells que sempre havien defugit l'Europa plujosa, humida i freda, ara estan ampliant les seves àrees de distribució cap al nord a una velocitat sorprenent. Un estudi de la BTO britànica del que fa poc se'n van fer ressò els mitjans de comunicació, demostra que de 68 espècies estudiades, 16 (un 35%) havien experimentat canvis demostrablement correlacionats amb variables climàtiques atribuïbles al canvi climàtic. D'aquests ocells, 13 havien incrementat la seva població i 3 l'havien disminuït. Els afortunats són espècies sedentàries i globalment poc especialitzades, com el xoriguer, la perdiu, la cuereta blanca i algun altre que sorprèn, com el reietó, que aquí va de baixa (?). (vegeu resum a la BTO)

Malgrat que els anelladors centreeuropeus segur que també estaran contentíssims cada vegada que capturen una puput, això no és un bon símptom. (Foto: Abel Julien).

Hi ha més treballs que mostren efectes del canvi climàtic sobre ocells, papallones i altres organismes. La majoria assenyalen canvis profunds que afecten severament alguns ocells i ecosistemes, tot i que cal matisar que la relació no és sempre directa entre les variables climàtiques i els ocells suposadament afectats per elles. Moltes vegades, les relacions ecològiques són tan complexes d'esbrinar que algunes espècies que, en teoria, s'haurien de veure afectades positivament, en canvi, estan en caiguda lliure o viceversa.

A la vista de tot això, pensar que encara hi ha algun idiota que nega el canvi climàtic et fa emprenyar de veritat. En qui estàs pensant? Sí, jo també.

Noia resignada protestant contra el burro global més gran de l'actualitat (Font: https://www.independent.ie)

 Bon birding!
Comentaris

Entrades populars